بازار ارومیه

Urmia bazar
 
                          
درباره ما
     فهرست الف ـ ه  
خانه
پاساژ پردیس
مجتمعِ تجاریِ میلادِ نور
فروشگاهای خیابان شیخ تپه
     
مستندها و ویدئو فیلم های تبلیغاتی شهر ارومیه


Urmia,West Azerbijan, Iran

معرفی چشمه های درمانی آب گرم هفت آباد
آب گرم زنبیل
طبیعت زیبای چشمه آب معدنی کوه زنبیل
 
       
 
   
  
  
Bazar Orumieh       Urmia bazar     Bazar Rezaiyeh  ®            بازار ارومیه , بازار رضائیه